جوشکاری با پرتوی لیزر

ليزر يک نام اختصاري به معني تقويت نور با انتشار برانگيخته تابش است. فرآيند به برخورد يک اشعه نور تکرنگ همفاز جهت دار و شديد به قطعه کاري که ماده به وسيله تبخير از آن خارج ميشود بستگي دارد . 
جوشکاري و برشکاري با استفاده از اشعه ليزر از روشهاي نوين جوشکاري بوده که در دههاي اخير مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کيفيت ، سرعت و قابليت کنترل آن به طور وسيعي در صنعت از آن استفاده مي شود .به وسيله متمرکز کردن اشعه ليزر روي فلز يک حوضچه مذاب تشکيل شده و عمليات جوشکاري انجام مي شود . 
اصول کار و انواع ليزرهاي مورد استفاده در جوشکار

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال